با سلام
اگر دوستانی که در دانشگاه های مختلف در این گرایش تحصیل میکنند با ارسال جزوات خودشان به این تایپیک همت بورزند کمک بزرگی به همدیگر میکنیم