دفترچه سوالات و کلید اولیه آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 97 بر روی سایت مقررات ملی ساختمان منتشر شد:
نمونه سوال ها و پاسخنامه اردیبهشت 97 – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان