با سلام
دوستان کتاب ژئوتکنیک زیست محیطی انتشارات صنعتی شریف تالیف دکتر علی پاک رو نیاز دارم
هرکسی به هر طریقی که بتونه این کتابو تهیه کنه ازش خریدارم.
پیام خصوصی بدید