دیواری به ارتفاع ۳٫۲ متر برای یک طبقه همراه با ارماتورهای انتظار برای طبقه بعدی می باشد. جداول ریزمتره کارهای فولادی و همچنین قالب بندی ان همراه با توضیحات و محاسبات عددی ان به صورت کامل اورده شده است که میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.


اموزش متره براورد دیوار برشی - فیلم 1 | شبکه اموزش نگاه عمران