دوره های دکترای پژوهش محور حذف می شود


معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در شورای برنامه ریزی آموزش عالی موضوع یکپارچه سازی نظام دوره های دکتری درحال بررسی است و قرار است تنها یک نوع پذیرش در این دوره ها وجود داشته باشد. به گزارش سایت آزمون دکترای عمران، وحید احمدی در گفتگو با مهرنیوز گفت: در نظام آموزشی کشور دو نوع دکتری آموزش محور و دکترای پژوهش محور وجود دارد که در شورای برنامه ریزی آموزش عالی کشور موضوع نظام دوره دکتری درحال بررسی است.
وی افزود: در این شورا قرار است نظام پذیرش دانشجو در دوره های دکتری یکپارچه شود به این معنی که دیگر دو نوع دکتری آموزش محور و پژوهش محور نداشته باشیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اما در این طرح جدید اختیار در نوع ارائه واحدهای آموزشی دیده شده به این معنی که در برخی مراکز، واحدهای پژوهشی بیشتری به دانشجویان دوره دکتری ارائه شود.

احمدی گفت: به طور مثال برای دانشجویان دوره دکتری پژوهشگاه ها واحدهای پژوهشی بیشتری ارائه خواهد شد. وی عنوان کرد: این طرح درحال بررسی در شورای عالی برنامه ریزی است و هنوز نهایی نشده است. پیش بینی می شود طی سه ماه آینده طرح نهایی و تصویب شود.تفاوت دکترای پژوهش محور با دکترای عادی (آموزش محور)


1- دوره های دکترای پژوهش محور ۱۰ واحد تفاوت نسبت به دوره های آموزش محور دارند. دوره پژوهش محور در مقطع دکتری ۸ واحد داشته اما دوره های عادی محور ۲۴ واحد دارند، همچنین در پایان دوره پژوهش محور دانشجو به دفاع از پروژه می پردازند ولی در دوره های عادی امتحان جامع ملاک ارزیابی است.

2- در دوره های پژوهش محور دانشجو (صاحب مسئله) خودش باید هزینه دوره را بپردازد، چنانچه در دوره های عادی اینطور نیست.

3- در دوره پژوهش محور دانشجو به عنوان همکار تحقیقاتی محسوب شده و حق تحقیق دریافت می کند چنانچه در دوره عادی دانشجو بعد از انتخاب حق التدریس دریافت می کند. تعداد مقالات در دوره پژوهش محور بیشتر از دوره عادی است.

4- هیچ تفاوتی بین مدرک دوره های پژوهش محور و دوره های عادی (آموزش محور) وجود ندارد.

منبع