در حال حاضر تا زمانی که پیمانکاران برنامه زمانبندی پروژه خود را تحویل کارفرما ندهند بخش مهمی از صورت وضعیت خود را نمیتوانند دریافت کنند لذا ارایه برنامه زمانبندی در تمام پروژه ها کاملا الزامی شده به همین دلیل آموزش صحیح تهیه برنامه زمانبندی رو همراه با حل یک پروژه با ms-project برای شما در لینک زیر گذاشتیم


دانلود پروژه MSP ساختمان بتنی به همراه اموزش تصویری | نگاه عمران