سیویل فایل تبلیغات مهندسی عمران


شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • yahoo
 • :x
  عاشق
  عاشق
 • @-)
  هیپنوتیزم
  هیپنوتیزم
 • :-&
  مریض
  مریض
 • :-h
  خداحافظ
  خداحافظ
 • :((
  گریه
  گریه
 • :-"
  سوت
  سوت
 • ^#(^
  من نبودم
  من نبودم
 • :-/
  گیج شدن
  گیج شدن
 • :-SS
  ترس
  ترس
 • L-)
  برگ برنده دست منه!
  برگ برنده دست منه!
 • ~X(
  خیلی شاکی
  خیلی شاکی
 • #:-S
  سکوت همراه با نگرانی
  سکوت همراه با نگرانی
 • $-)
  برق پول
  برق پول
 • :-bd
  من باهات موافقم!
  من باهات موافقم!
 • >:D<
  در آغوش گرفتن
  در آغوش گرفتن
 • =D>
  تشویق
  تشویق
 • 8-|
  چی شد؟! نفهمیدم!
  چی شد؟! نفهمیدم!
 • :-j
  پیگیر باش
  پیگیر باش
 • :-S
  نگران
  نگران
 • [-O<
  دعا
  دعا
 • :-q
  من مخالفم!
  من مخالفم!
 • ;;)
  مژه زدن
  مژه زدن
 • #-o
  داره یادم میاد
  داره یادم میاد
 • I-)
  خواب آلود
  خواب آلود
 • ^:)^
  نا قابل
  نا قابل
 • B-)
  خونسرد
  خونسرد
 • :-L
  بی فایده
  بی فایده
 • :D
  نیشخند
  نیشخند
 • :-?
  دارم فکر میکنم
  دارم فکر میکنم
 • \m/
  راک
  راک
 • =;
  صحبت با دست
  صحبت با دست
 • :-@
  آدم پر حرف
  آدم پر حرف
 • :>
  از خود راضی
  از خود راضی
 • ~O)
  قهوه
  قهوه
 • ;)
  چشمک
  چشمک
 • =P~
  دهنم آب افتاد!
  دهنم آب افتاد!
 • :!!
  عجله کن
  عجله کن
 • :-B
  نادان
  نادان
 • ;))
  هه هه
  هه هه
 • X(
  عصبانی
  عصبانی
 • @};-
  گل رز
  گل رز
 • :(
  غمگین
  غمگین
 • (:|
  خمیازه
  خمیازه
 • X_X
  نمیتونم ببینم
  نمیتونم ببینم
 • O:-)
  فرشته
  فرشته
 • >:/
  بده بیاد
  بده بیاد
 • :-O
  غافلگیر شدن
  غافلگیر شدن
 • >:P
  معترض
  معترض
 • :)
  شاد
  شاد
 • <:-P
  جشن
  جشن
 • %-(
  گوش نمیدم
  گوش نمیدم
 • =))
  ترکیدم از خنده
  ترکیدم از خنده
 • \:D/
  رقص
  رقص
 • =((
  قلبم شکست
  قلبم شکست
 • :-<
  حسرت خوردن
  حسرت خوردن
 • 8-}
  احمقانه
  احمقانه
 • :-??
  من نمیدونم
  من نمیدونم
 • /:)
  نگاه عمیق
  نگاه عمیق
 • [-X
  خجالت (نصیحت)
  خجالت (نصیحت)
 • :P
  زبون درآوردن
  زبون درآوردن
 • :-w
  منتظر
  منتظر
 • [-(
  باهات قهرم
  باهات قهرم
 • 8->
  رویای روزانه
  رویای روزانه
 • :|
  بی تفاوت
  بی تفاوت
 • :)>-
  امضای صلح
  امضای صلح
 • :">
  خجالتی (شرمنده)
  خجالتی (شرمنده)
 • :^o
  دروغگو
  دروغگو
 • :-$
  به کسی نگو
  به کسی نگو
 • :-t
  تایم اوت
  تایم اوت
 • :))
  خنده
  خنده
 • b-(
  ضرب و شتم
  ضرب و شتم
 • شکلک
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :25:
  25
  25
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :26:
  26
  26
 • :164:
  164
  164
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :42:
  42
  42
 • :175:
  175
  175
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :23:
  23
  23
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :27:
  27
  27
 • :165:
  165
  165
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :43:
  43
  43
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :au:
  Au
  Au
 • :22:
  22
  22
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :14:
  14
  14
 • :166:
  166
  166
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :44:
  44
  44
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :21:
  21
  21
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :15:
  15
  15
 • :167:
  167
  167
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :45:
  45
  45
 • :181:
  181
  181
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :19:
  19
  19
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :16:
  16
  16
 • :168:
  168
  168
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :46:
  46
  46
 • :180:
  180
  180
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :17:
  17
  17
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :30:
  30
  30
 • :169:
  169
  169
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :64:
  64
  64
 • :179:
  179
  179
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :28:
  28
  28
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :31:
  31
  31
 • :170:
  170
  170
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :65:
  65
  65
 • :178:
  178
  178
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :160:
  160
  160
 • :33:
  33
  33
 • :171:
  171
  171
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :177:
  177
  177
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :10:
  10
  10
 • :161:
  161
  161
 • :34:
  34
  34
 • :172:
  172
  172
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :101:
  101
  101
 • :176:
  176
  176
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :11:
  11
  11
 • :162:
  162
  162
 • :36:
  36
  36
 • :173:
  173
  173
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :24:
  24
  24
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :12:
  12
  12
 • :163:
  163
  163
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :41:
  41
  41
 • :174:
  174
  174
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • new
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :sos:
  Sos
  Sos
 • :meatballs:
  Meatballs
  Meatballs
 • :fallsmiley6b:
  Fallsmiley6b
  Fallsmiley6b
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :electricf:
  Electricf
  Electricf
 • :funa:
  Funa
  Funa
 • :lotsocoffee:
  Lotsocoffee
  Lotsocoffee
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :mbscq8:
  Mbscq8
  Mbscq8
 • :desertsmile:
  Desertsmile
  Desertsmile
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :twister2:
  Twister2
  Twister2
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :reading:
  Reading
  Reading